Σύμβουλος Ομορφιάς (Μερική Απασχόληση) – Cyprus Trading Corporation Plc

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: April 19, 2021
  • Apply Before: May 19, 2021
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Cosmetics
  • Company Cyprus Trading Corporation Plc
Job Description

Η Artview Co. Ltd, μέλος του Ομίλου CTC, η οποία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και διανομή καλλυντικών προϊόντων και αρωμάτων πολυτελείας (Dior), δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη Σύμβουλου Ομορφιάς μερικής απασχόλησης στην επαρχία Λευκωσίας.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

•Προώθηση των προϊόντων της Εταιρείας

•Παροχή συμβουλών για τη σωστή χρήση και εφαρμογή καλλυντικών και προϊόντων make up

•Αύξηση των πωλήσεων

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

•Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης

•Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες

•Προηγούμενη πείρα σε τομέα πωλήσεων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Στα πλαίσια της δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας www.ctcgroup.com/careers μέχρι τις 19 Μαΐου 2021. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

 

304895

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Sales, jobs.