Σύμβουλοι Πωλήσεων

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: February 25, 2021
 • Apply Before: March 25, 2021
 • Location cyprus,
 • Qualification Associate Degree
 • Industry for the position Insurance
 • Company ΧΡ. ΠΑΝΑΓΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦ.ΠΡ. , ΣΥΜ. ΛΤΔ
Job Description

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Ασφαλιστικό Υποκατάστημα με έδρα την Λευκωσία ζητά να προσλάβει άτομα στη θέση του ασφαλιστικού συμβούλου (ασφαλιστής). Το υποκατάστημα μας εκπροσωπεί ασφαλιστική εταιρεία με ηγετική θέση στην αγορά.

Βασικά Καθήκοντα:

 • Εξεύρεση υποψήφιων πελατών.
 • Διεξαγωγή συνεντεύξεων με υποψήφιους πελάτες αποσκοπώντας στη συλλογή στοιχείων και στην συμφωνία των αναγκών τους.
 • Προώθηση και πώληση ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε άτομα και επιχειρήσεις για παροχή καλύψεων και οικονομικών σχεδιασμών.
 • Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου.
 • Ηγετικές ικανότητες και φιλοδοξία για προσωπική ανάπτυξη.
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Δίπλωμα ή πτυχίο κολλεγίου ή πανεπιστημίου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Η εταιρεία μας προσφέρει:

 • Βασικό πακέτο αμοιβών.
 • Πακέτο αμοιβών για στήριξη τα πρώτα 3 χρόνια.
 • Παροχή σχεδίου συνταξιοδότησης.
 • Παροχή σχεδίου υγείας για τον ίδιο και την οικογένεια του.
 • Παροχή σχεδίου κάλυψης ζωής, μόνιμης ολικής ανικανότητας και ασφάλειας εισοδήματος.
 • Ευέλικτο ωράριο.
 • Αρχική αλλά και συνεχόμενη εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι / ες παρακαλούνται όπως στείλουν το βιογραφικό τους

σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

89951

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Business Administration, Insurance, Sales, Sales Representatives, jobs.