Στενοτύπιση: Εκπαίδευση – Εργοδότηση – Galatariotis Technical LTD

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: July 13, 2020
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Computer & Technology
  • Company Galatariotis Technical LTD
Job Description

Η εταιρεία Galatariotis Technical LTD, στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών Στενοτύπισης  στα Δικαστήρια της Κύπρου, ανακοινώνει την έναρξη νέου εκπαιδευτικού προγράμματος, το Σεπτέμβριο του 2020, για εκπαίδευση στη Στενοτύπιση στην Ελληνική Γλώσσα (καταγραφή πρακτικών με τη χρήση ειδικά προσαρμοσμένης μηχανής).

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα παρέχεται δωρεάν από την εταιρεία Galatariotis Technical Ltd, στη Λευκωσία και θα διαρκέσει 18 μήνες, στο τέλος του οποίου οι επιτυχόντες θα εργοδοτηθούν από την εταιρεία. Δεχτοί/ές θα γίνουν υποψήφιοι/ες από όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Σε υποψήφιους εκτός Λευκωσίας θα δίδεται επίδομα οδοιπορικών κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Για συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα διεξαχθούν εξετάσεις εισαγωγής.

Απαιτούμενα για συμμετοχή στο πρόγραμμα:

  • Άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας
  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Πτυχίο πανεπιστημίου/ κολλεγίου θεωρείται επιπλέον προσόν αλλά δεν είναι απαραίτητο.

Για δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις παρακαλούμε όπως σταλεί το πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση [email protected] ή [email protected] μέχρι και τις 14 Αυγούστου.

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στα τηλέφωνα: 22690123 ή 22690125,  και στην ιστοσελίδα μας www.galatariotis.com .

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Receptionist, jobs.