Στέλεχος τμήματος επιχειρησιακής λειτουργίας – MEDICAL LABORATORIES

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Permanent
 • Post Date: August 10, 2020
 • Location cyprus, nicosia
 • Qualification Bachelor Degree
 • Company MEDICAL LABORATORIES
Job Description

Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ (εταιρεία μέλος του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ) με πολυετή παρουσία στην

Κύπρο και σταθερά ανοδική πορεία, αναζητά συνεργάτη για θέση που αφορά σε:

Στέλεχος τμήματος επιχειρησιακής λειτουργίας

(θέση Full Time – Κωδ.OR202008.01)

Κύρια Καθήκοντα:

 • Επίβλεψη και διαχείριση δικτύου παραρτημάτων
 • Δημιουργία & παρακολούθηση προγράμματος εργασίας και βαρδιών
 • Εκπαίδευση και αξιολόγηση νέων εργαζομένων
 • Logistics. Οργάνωση αποθήκης και παρακολούθηση Stock.
 • Οργάνωση προμηθειών. Υποβολή, διαχείριση & παρακολούθηση παραγγελιών
 • Σύνταξη στατιστικών και οικονομετρικών αναφορών
 • Διαχείριση καθημερινών προβλημάτων οργανωτικού και λειτουργικού χαρακτήρα

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

 • Πτυχίο ανώτατου ή ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής θετικής κατεύθυνσης
 • Δυνατότητα εργασίας και παραγωγής αποτελεσμάτων με ελάχιστη επίβλεψη
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και εφαρμογών γραφείο.
 • Ευχέρεια επικοινωνίας με διαπραγματευτικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων και ομαδικό πνεύμα
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικών και Αγγλικών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου αφορά

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος MBΑ, Διοίκησης Μονάδων Υγείας ή στον ευρύτερο χώρο της υγείας, επιχειρησιακής έρευνας ή συναφή πεδία
 • Τυχόν προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση SAP ή και στατιστικών εφαρμογών
 • Βασικές γνώσης Λογιστικής

Προσφέρονται:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών βάση προσόντων και εμπειρίας
 • Πακέτο πρόσθετων παροχών (μέσω του Ομίλου Βιοϊατρική)
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και διοικητικής ανέλιξης μέσα σε στον όμιλο

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: [email protected]

με υποχρεωτική αναφορά του

(Κωδ.OR202008.01).

 Αποστολή βιογραφικών έως 31/08/2020

________________________________

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται  στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το  βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία  αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη.

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Business Administration, Procurement Manager, jobs.