Στελέχη Marketing

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: December 2, 2019
 • Location cyprus, nicosia
 • Experience 1 Year
 • Qualification Diploma
 • Industry for the position Marketing and Advertising
 • Company Lufella Trading Ltd
Job Description

Νεοσύστατη εταιρεία στη Λευκωσία που εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλών σε θέματα Marketing, έρευνας αγοράς καθώς και στην προώθηση πωλήσεων για λογαριασμό μεγάλων πελατών που εκπροσωπεί, αναζητά 2 στελέχη, τα οποία έπειτα από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τους, θα ενταχθούν άμεσα στα τμήματα της.

Κύριες αρμοδιότητες του ρόλου είναι η προβολή του brand name των πελατών που εκπροσωπεί, η ανάπτυξη νέων δράσεων και εργαλείων, καθώς και ο συντονισμός ομάδας συνεργατών.

Ιδανικό προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο Marketing ή παρεμφερών σπουδών
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Ικανότητα επικοινωνίας, διαπραγματευτική ευελιξία
 • Επαγγελματική νοοτροπία και θετικός τρόπος σκέψης και ανάλυσης
 • Δυναμικός χαρακτήρας με ανάπτυξη πρωτοβουλιών
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε παρουσιάσεις
 • Μόνιμοι κάτοικοι Λευκωσίας

Η εταιρεία παρέχει:

 • Αξιοκρατικό και ελκυστικό σύστημα αμοιβών
 • Ατομικό business coaching από κορυφαία στελέχη του χώρου
 • Δυνατότητες ανάπτυξης και εξέλιξης σε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση, προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Marketing / PR / Social Media, jobs.