Η CTC Automotive Ltd μέλος του Ομίλου CTC, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των οχημάτων και μηχανημάτων, ζητά να προσλάβει Service Advisor για το συνεργείο επιβατικών οχημάτων στη Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Υποδοχή και εξυπηρέτηση των πελατών με βάση τα ποιοτικά πρότυπα της εταιρείας
 • Εξυπηρέτηση πελατών / συνεργατών/ συναδέλφων με ευγένεια, επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα με στόχο την ικανοποίησή τους
 • Προγραμματισμός των ραντεβού των πελατών με τρόπο που να εξασφαλίζεται σωστός προγραμματισμός του όγκου εργασίας εντός του συνεργείου και την έγκαιρη εξυπηρέτηση των πελατών
 • Τήρηση αρχείου πελατών με στόχο την παροχή επαρκούς πληροφόρησης στο τμήμα
 • Μέριμνα για την έγκαιρη παραγγελία ανταλλακτικών και εξαρτημάτων με στόχο την άμεση έναρξη των εργασιών της κάρτας εντολής από τους μηχανικούς
 • Ενημέρωση μηχανικών για την έλλειψη διαθέσιμων ανταλλακτικών στην αποθήκη με στόχο τον καλύτερο προγραμματισμό των εργασιών στο συνεργείο
 • Ενημέρωση του Τμήματος Ανταλλακτικών για πιθανές μελλοντικές ανάγκες του συνεργείου με στόχο την έγκαιρη εξασφάλιση ανταλλακτικών και εξαρτημάτων
 • Τηλεφωνική επικοινωνία με τους πελάτες προς ενημέρωση τους για το κόστος της προγραμματισμένης εργασίας ή/και την ανάγκη πιθανών επιπρόσθετων εργασιών με στόχο την εξασφάλιση έγκρισης για την εκτέλεση της εργασίας
 • Έγκαιρη ενημέρωση του πελάτη σε περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση ολοκλήρωση της επισκευής/συντήρησης του αυτοκινήτου του
 • Παραλαβή ολοκληρωμένης εντολής εργασίας (με υπογραφή ελέγχου ποιότητας) από τον Διευθυντή του Γκαράζ και αναλυτική ενημέρωση για τις εργασίες που έγιναν
 • Παράδοση του αυτοκινήτου στον πελάτη και ενημέρωση για τις εργασίες που διενεργήθηκαν
 • Τιμολόγηση πελατών
 • Τήρηση διαδικασιών ISO για καταγραφή παραπόνων και αποτελεσματική επίλυσή τους με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και την εξασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Προσανατολισμός στον πελάτη
 • Καλές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα να εργάζεται κάτω από πίεση
 • Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Ενθουσιασμός για τη δουλειά
 • Ομαδικό πνεύμα

 

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

 

Στα πλαίσια της δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας www.ctcgroup.com/careers μέχρι τη 01 Δεκεμβρίου 2021. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως  υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Apply for this job
Company Information

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies