Σχολική Εφορεία Κοκκινοτριμιθιάς – Θέσεις Εργασίας – Δημόσια Υπηρεσία

Job Overview

  • Industry govermentpos

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Η Σχολική Εφορεία Κοκκινοτριμιθιάς ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για την πλήρωση δύο (2) θέσεων σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες για το Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς και το Α΄ Δημοτικό Κοκκινοτριμιθιάς.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Κοκκινοτριμιθιάς από τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021, που βρίσκεται στο Περ. Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς, για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Κοκκινοτριμιθιάς το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2021, και ώρα 1.30 μ.μ. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22872766.

Apply for this job

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies