ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ – MEDICAL LABORATORIES

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Permanent
 • Post Date: August 10, 2020
 • Location cyprus, nicosia
 • Qualification Bachelor Degree
 • Company MEDICAL LABORATORIES
Job Description

Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ (εταιρεία μέλος του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ) με πολυετή παρουσία

στην Κύπρο και σταθερά ανοδική πορεία, αναζητά

για τη ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΝΕΩΝ και ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, συνεργάτες ως εξής:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Καθήκοντα:

 • Υποδοχή και εξυπηρέτηση εξεταζόμενων
 • Λήψη και καταχώρηση ψηφιακά ιατρικού ιστορικού
 • Διαχείριση ιατρικών παραπεμπτικών και παραπεμπτικών ΓΕΣΥ
 • Υποστήριξη εργασιών αιμοληπτικών κέντρων

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

 • Πτυχίο επαγγελματία υγείας σε έναν από τους τομείς τεχνολόγου εργαστηρίων, μικροβιολογίας, βιοχημείας, αιματολογίας, βιολογίας, ανοσολογίας,
 • Καλή γνώση της ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και ιδιαίτερα της ιατρικής ορολογίας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες μαζί με δυναμικές ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης αρνητισμού
 • Δίπλωμα οδήγησης & μεταφορικό μέσο

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
 • Προϋπηρεσία σε μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας, νοσηλευτικό ίδρυμα, απεικονιστικό εργαστήριο, κλινικό εργαστήριο, ή άλλο

Προσφέρονται:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών βάση εμπειρίας κα κάλυψης απαιτήσεων
 • Πακέτο πρόσθετων παροχών (μέσω του Ομίλου Βιοϊατρική)
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα μεγάλο όμιλο

Διαδικασία αποστολής βιογραφικών: Στο e-mail: [email protected]

με υποχρεωτική αναφορά του (Κωδ. FDESK202008.01).

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 31 Αυγούστου 2020

________________

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα  και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας  ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου  το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη.

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Customer Service, Nurses, jobs.