Προσωπικό McCafé / Barista

Job Overview

 • Industry Restaurants / Cafes

Ρόλος / Job Role

Ως Barista στη McDonald’s™ θα εργάζεστε σε ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον που απαιτεί ομαδικότητα, επαγγελματικότητα και σωστή εξυπηρέτηση του πελάτη. / As a Barista at McDonald’s, you will be working in a pleasant environment that requires teamwork, professionalism, and proper customer service.

 

Απαιτούμενα Προσόντα / Qualifications required

 • Απαιτούμενη γνώση Ελληνικής ή Αγγλικής γλώσσας / Greek or English Language is a must
 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί πλεονέκτημα / Experience in a similar position will be considered as an advantage
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα / Personal integrity

 

 Ωφελήματα / Benefits

 • Ανταγωνιστικός βασικός μισθός συμπεριλαμβανομένου 13ου μισθού / Competitive basic salary including 13th salary
 • Φιλοδώρημα βάσει αξιολόγησης απόδοσης, δύο φορές το χρόνο / Bonus as per performance review twice per year
 • Δωρεάν γεύμα εν ώρα εργασίας / Free meal during working hours
 • Ευέλικτο ωράριο / Flexible hours
 • Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης / Health care insurance
 • Ταμείο προνοίας / Provident fund
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση και ευκαιρίες ανέλιξης / Continuous education and development opportunities
 • Νυχτερινό Επίδομα/ Night Allowance

 

Υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά / Apply Online:

https://www.mcdonalds.com.cy/mcdcy/careers/careers

Ή σε οποιοδήποτε από τα εστιατόρια μας / or in any McDonald’s restaurant

 

Company Information

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies