Προσωπικό εστιατορίου/ Crew – McDonald’s Cyprus

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Permanent
 • Post Date: August 13, 2020
 • Location cyprus,
 • Offered Salary 0 - €15,000
 • Industry for the position Restaurants / Cafes
 • Company McDonald’s™ Cyprus
Job Description

Ρόλος / Job Role

Ως Προσωπικό εστιατορίου στη McDonald’s™ θα εργάζεστε σε ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον που απαιτεί ομαδικότητα, επαγγελματικότητα και σωστή εξυπηρέτηση του πελάτη. / As a Crew restaurant at McDonald’s, you will be working in a pleasant work environment that requires teamwork, professionalism, and proper customer service.

Απαιτούμενα Προσόντα / Qualifications required

 • Απαιτούμενη γνώση Ελληνικής ή Αγγλικής γλώσσας / Greek or English Language is a must
 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί πλεονέκτημα / Experience in a similar position will be considered as an advantage
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα / Personal integrity

 Ωφελήματα / Benefits

 • Ανταγωνιστικός βασικός μισθός συμπεριλαμβανομένου 13ου μισθού / Competitive basic salary including 13th salary
 • Φιλοδώρημα βάσει αξιολόγησης απόδοσης, δύο φορές το χρόνο / Bonus as per performance review twice per year
 • Δωρεάν γεύμα εν ώρα εργασίας / Free meal during working hours
 • Ευέλικτο ωράριο / Flexible hours
 • Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης / Health care insurance
 • Ταμείο προνοίας / Provident fund
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση και ευκαιρίες ανέλιξης / Continuing education and development opportunities
 • Νυχτερινό Επίδομα/ Night Allowance

Υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά / Apply Online:

Apply

Ή σε οποιοδήποτε από τα εστιατόρια μας / or in any McDonald’s restaurant

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Customer Service, Kitchen Assistants / Sink, jobs.