Προϊστάμενο Πιστωτικού Ελέγχου

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: June 12, 2019
 • Location cyprus, nicosia
 • Experience 3 Years
 • Position Others
 • Qualification Bachelor Degree
 • Industry for the position Insurance
 • Company Trust International Insurance Company (Cyprus) Ltd
Job Description

Η Trust International Insurance Company (Cyprus) Ltd στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, ζητά να προσλάβει Προϊστάμενο Πιστωτικού Eλέγχου στα Κεντρικά της Γραφεία στη Λευκωσία.

Η Trust Insurance Cyprus είναι η πιο ραγδαία αναπτυσσόμενη ασφαλιστική εταιρεία στην Κύπρο. Αποτελεί ένα σύγχρονο και δυναμικό Οργανισμό που ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Το όραμα της Εταιρείας “Ηγετική Παρουσία μέσα από καινοτόμες ιδέες και άριστη εξυπηρέτηση” αγκαλιάζεται από τις αξίες της οι οποίες καθορίζονται από ανθρώπους που χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και συνέπεια. Βραβευμένη Platinum Employer of the Year 2017 από το Investors In People, η Trust, κατακτά την πρώτη θέση ανάμεσα στους καλύτερους εργοδότες παγκοσμίως. Η μοναδική εταιρεία που λαμβάνει τέτοια διάκριση στη Κύπρο. Η συνεχής διατήρηση των κριτηρίων διάκρισης, μεταφράζεται σε ευκαιρίες καριέρας για όσους επιδιώκουν γρήγορη ανέλιξη και είναι willing to go the extra mile.

Αρμοδιότητες

 • Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας νέων πελατών
 • Καθορισμός πιστωτικών ορίων των πελατών και αναθεώρηση τους
 • Παρακολούθηση εφαρμογής της πιστωτικής πολιτικής της εταιρείας
 • Συμφωνία και παρακολούθηση υπολοίπων πελατών και επικοινωνία για την είσπραξη
 • Έλεγχος καταστάσεων εισπράξεων. Ενημέρωση πελατών. Διαχείριση και επίλυση διαφορών
 • Έγκριση και παρακολούθηση κατάστασης εκκρεμών εργασιών λόγω υπέρβασης πιστωτικού ορίου και τιμολογιακής πολιτικής
 • Ετοιμασία εκθέσεων/ παρουσιάσεων/ επιστολών
 • Συντονισμός ομάδας του τμήματος Πιστωτικού ελέγχου για τις καθημερινές εργασίες
 • Παρακολούθηση επισφαλών απαιτήσεων και διαχείριση/ανάθεση σε δικηγόρο

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχιούχος Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μεταπτυχιακός Τίτλος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
 • 3-5 χρόνια προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
 • Ικανότητα οργάνωσης και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Δυναμική προσωπικότητα με ευχέρεια στην επικοινωνία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας προφορική και γραπτή (επιπλέον γλώσσα επιθυμητή)
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (Power Point, Word, Excel)
 • Θέληση για μάθηση και εξέλιξη

Πακέτο ωφελημάτων

Η Εταιρεία προσφέρει ένα ελκυστικό πακέτο ωφελημάτων αναλόγως εμπειρίας πείρας, που περιλαμβάνει 13ο μισθό, Φιλοδώρημα, Ταμείο Προνοίας, Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη και Ασφάλεια Ζωής.

Παρακαλώ στείλτε το Βιογραφικό σας Σημείωμα στο email [email protected]

Σημειώστε την θέση για την οποία υποβάλετε την αίτηση σας. οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.