ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΠΣ/09/2020, ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Vacancies on Behalf of Our Clients-KPMG Limited

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: October 9, 2020
 • Location cyprus, nicosia
 • Experience 3 Years
 • Position Others
 • Qualification Bachelor Degree
 • Industry for the position Information Technology and Services
 • Company Vacancies on Behalf of Our Clients-KPMG Limited
Job Description

Περιγραφή Εταιρείας:

Εκ μέρους πελάτη μας, επιθυμούμε να εντοπίσουμε δυναμικό και φιλόδοξο άτομο για την πλήρωση της θέσης του Προγραμματιστή Συστημάτων, με έδρα τη Λευκωσία.

Καθήκοντα Θέσης:

 • Ο/Η κάτοχος της θέσης θα έχει ως βασική ευθύνη την βελτίωση των υφιστάμενων και την ανάπτυξη νέων συστημάτων πληροφορικής. Πιο συγκεκριμένα, ο/η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για την:
 • Εξέταση και αξιολόγηση των υφιστάμενων συστημάτων, καθώς και την ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση νέων συστημάτων.
 • Αναβάθμιση και συντήρηση των υφιστάμενων συστημάτων, καθώς και την παροχή υποστήριξης στα υφιστάμενα συστήματα.
 • Εκπαίδευση χρηστών στα νέα συστήματα.
 • Κατάσταση των υφιστάμενων και την πρόοδο των υπό υλοποίηση συστημάτων, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο και τα υπόλοιπα μέλη του τμήματος μηχανογράφησης.
 • Εκτέλεση οποιοδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του/της υποχρεούται να συμμορφώνεται προς όλες τις οδηγίες και εσωτερικές διατάξεις, εγκυκλίους και πρακτικές της εταιρίας.

 

Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακός τίτλος στις επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφείς σπουδές θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.
 • Πάνω από 3 έτη προϋπηρεσίας ως προγραμματιστής/αναλυτής σε τμήμα πληροφορικής.
 • Καλή γνώση εργαλείων Oracle για ανάπτυξη συστημάτων (forms & reports) και γνώση διαχείρισης βάσης δεδομένων Oracle.
 • Εμπειρία με σχεσιακές βάσεις δεδομένων.
 • Καλή γνώση SQL.
 • Γνώση/εμπειρία PHP language, MySQL, Joomla CMS, Drupal CMS θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.
 • Ικανότητα ανάλυσης, σχεδιασμού και υλοποίησης νέων συστημάτων.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άρρενες υποψήφιους.

 

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες, εργατικότητα και αποτελεσματικότητα.
 • Δυναμική προσωπικότητα, ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών.
 • Οργανωτικές ικανότητες, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ευχάριστη προσωπικότητα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

 

Ωφελήµατα:

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και πείρας. Προσφέρεται επίσης συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές ανέλιξης. Οι πρώτοι 12 μήνες υπηρεσίας θεωρούνται ως δοκιμαστική περίοδος.

 

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 16 Οκτωβρίου 2020.

Μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν.

Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν με πλήρη εχεμύθεια.

 

Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρωπίνου Δυναμικού

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την θέση και την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο εδώ.

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Computer Science, IT – Programming, jobs.