Πωλήτριες

Job Overview

Αρτοζαχαροπλαστείο στη Λεμεσό επιθυμεί να εργοδοτήσει Πωλήτριες για πενθήμερη ημερήσια βάρδια με 1000 ευρώ και 13ο μισθό.

Οι βασικές αρμοδιότητες της θέσης είναι:

 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Χρήση ταμείου
 • Προώθηση προϊόντων
 • Εναρμόνιση με τις διαδικασίες ασφάλειας και υγείας της εταιρίας

 

Προσόντα υποψηφίου:

 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Άριστες ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας
 • Γνώση Ελληνικής γλώσσας
 • Βασικές γνώσεις Η/Υ

 

Ωφελήματα:

 • Μισθός 1000 ευρώ
 • Πενθήμερη εργασία
 • 13ος μισθός
 • 20 μέρες άδεια
 • Πιθανότητες ανέλιξης εντός της επιχείρησης

 

Όσοι ενδιαφέρονται για την πιο πάνω θέση παρακαλούνται όπως στείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: [email protected]

Company Information

Contact Us

Subscribe to our newsletter