Πωλητής-τρια

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: November 17, 2019
 • Location cyprus, nicosia
 • Experience 2 Years
 • Position Others
 • Qualification Certificate
 • Offered Salary 0 - €15,000
 • Gender Both
 • Industry for the position Business Supplies and Equipment
 • Contact Person Karagiannis Panagiotis or Masouridis Dimitrios
 • Company EXCELTY LTD
Job Description

Εταιρεία αναλώσιμων εκτυπωτικού εξοπλισμού αναπτύσσεται και αναζητά άμεσα συνεργάτες για μόνιμη συνεργασία στα Τμήματα Πωλήσεων.

Αρμοδιότητες:

 • Ανάπτυξη και διεύρυνση του πελατολογίου.
 • Εξυπηρέτηση υφιστάμενων πελατών.
 • Λήψη παραγγελιών και διαχείρισή τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες της Εταιρείας.
 • Διευθέτηση προβλημάτων που προκύπτουν σε pre- και after-sales επίπεδο.
 • Συγκέντρωση στοιχείων σχετικών με την φυσική διανομή και ανάπτυξη των Πωλήσεων.
 • Συμμετοχή στην οργάνωση και διοίκηση των πωλήσεων καθώς και στις διαδικασίες πρόβλεψης, αξιολόγησης και ελέγχου τους.
 • Εφαρμογή υφιστάμενων προγραμμάτων πωλήσεων, καθώς και σχεδιασμός νέων, σε συνεργασία με την διεύθυνση πωλήσεων, τους προϊστάμενους των άλλων τμημάτων και την διοίκηση της Εταιρείας.

Προσόντα:

 • Γνώσεις και δεξιότητες στην οργανωτική προετοιμασία, την ψυχολογία του καταναλωτή, την διερεύνηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς, την ανάπτυξη συστημάτων after sales service, την προσωπική επικοινωνία, την σύνταξη και επιμέλεια κειμένων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και προσφορών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
 • Πολύ καλή γνώση και άνετος χειρισμός γραπτού και προφορικού λόγου στα Αγγλικά.
 • Πολύ καλός  χειρισμός Η/Υ και ιδιαίτερα εφαρμογών γραφείου.
 • Δίπλωμα αυτοκίνητου απαραίτητα.
 • Εμπειρία  στον χώρο τον αναλώσιμων θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Customer Service, Retail sales, Sales, Sales Representatives, jobs.