Πωλητής / Πωλήτρια (Λευκωσία) – I & C Logistics Partners LTD

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: February 21, 2020
 • Location cyprus, nicosia
 • Industry for the position Building Materials
 • Company I & C Logistics Partners LTD
Job Description

Η εταιρία I & C Logistics Partners LTD, αντιπρόσωποι και διανομής πολυεθνικών εταιρειών χρωμάτων ζητά να προσλάβει άτομο για την θέση του πωλητή ή πωλήτριας στο κατάστημα της εταιρείας στη Λευκωσία.

Το άτομο θα υπάγεται στο τμήμα του χρώματος αυτοκίνητου και σπιτιών στον τομέα των πωλήσεων στο κατάστημα της εταιρείας στη Λευκωσία.

Καθήκοντα

 • Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου στο τμήμα του χρώματος αυτοκίνητου και χρώματος σπιτιών
 • Παρουσίαση και προώθηση των προϊόντων στο χώρο του καταστήματος αλλά και σε εξωτερικούς πελάτες.

Προσόντα

 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Άδεια οδήγησης είναι απαραίτητη
 • Προηγούμενη πείρα στον τομέα των πωλήσεων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και βασικές γνώσεις Windows Microsoft Offfice θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Προσφέρονται

 • Ικανοποιητικό πακέτο απολαβών
 • Ευχάριστο περιβάλλον
 • Φιλοδώρημα – Bonus
 • Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω

email: [email protected] ή με φαξ στο 22 461281 μέχρι τις 21 Μαρτίου .

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν αυστηρής εμπιστευτικότητας.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Retail sales, Sales, jobs.