Πωλητής

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: January 8, 2020
 • Location cyprus,
 • Industry for the position Logistics and Supply Chain
 • Company Cyprus Trading Corporation Plc
Job Description

Η Argosy Trading Company Ltd, θυγατρική της δημόσιας εταιρείας Cyprus Trading Corporation Plc, μέλος του Ομίλου CTC που ασχολείται με την εισαγωγή και εμπορία διεθνώς αναγνωρισμένων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη Πωλητή πλήρους απασχόλησης για την επαρχία Λευκωσία-Λάρνακα.

Γενικά Καθήκοντα και Ευθύνες: 

 • Υλοποίηση προγράμματος επισκέψεων πελατών που του ανατίθεται
 • Έλεγχος των αποθεμάτων στα ράφια και την αποθήκη του πελάτη
 • Έλεγχος της έκθεσης των προϊόντων στα καταστήματα
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης γενικών προωθητικών ενεργειών  ή / και ειδικών ενεργειών που αφορούν συγκριμένους πελάτες ή προϊόντα.
 • Διαχείριση επιστροφών προϊόντων (έλεγχος, καταχώρηση και ετοιμασία παραλαβής)
 • Υποβολή παραγγελιών πελατών μέσω του μηχανογραφικού συστήματος

Απαιτούμενα Προσόντα και Δεξιότητες 

 • Οργανωτικές ικανότητες και προγραμματισμός
 • Άριστες Διοικητικές ικανότητες
 • Άριστες αναλυτικές ικανότητες και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Γνώση αγοράς / Αναλυτικές ικανότητες / ικανότητα παρουσιάσεων
 • Κάτοχος πτυχιακού τίτλου Business,Marketing ή άλλο συναφή κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Εμπειρία στον τομέα FMCG θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

 

Στα πλαίσια της δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας www.ctcgroup.com/careers μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2020.

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως  υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Marketing / PR / Social Media, Retail sales, Sales, Sales Representatives, jobs.