ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – Tsentas Developers

Job Overview

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού
 • Εγγεγραμμένος/η στο ΕΤΕΚ
 • Ελάχιστη επαγγελματική πείρα 8 χρόνια σε οικοδομικά έργα
 • Άριστη γνώση Microsoft Project και Autocad
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Επίβλεψη και συντονισμός εργοταξίων
 • Προγραμματισμός και τήρηση αρχείων έργου
 • Τήρηση κανόνων ασφάλειας και υγείας
 • Ετοιμασία πιστοποιητικών πληρωμής υπεργολάβων
 • Έλεγχος ποιότητας εργασιών
 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Επιμετρήσεις έργου

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

Προσφέρεται πολύ ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής αξιολόγησης.

Apply for this job
Company Information

Contact Us