Πολιτικός Μηχανικός (Εργοταξίου-Γραφείου) – CPKBUILDINGSLTD

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: June 30, 2020
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Construction
  • Company CPKBUILDINGSLTD
Job Description

H Εταιρεία CPK BUILDINGS LTD με έδρα τη Λευκωσία ενδιαφέρεται να προσλάβει Μηχανικό (Εργοταξίου – Γραφείου).

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Civil Engineers, jobs.