ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ – G.DOMICO LTD

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Permanent
 • Post Date: February 8, 2021
 • Apply Before: March 8, 2021
 • Location cyprus, famagusta
 • Experience 3 Years
 • Qualification Bachelor Degree
 • Contact Person ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΥΠΡΙΔΗΜΟΣ
 • Company G.DOMICO LTD
Job Description

Περιγραφή θέσης εργασίας

Η Εταιρεία G. Domico Ltd, που δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα, δέχεται αιτήσεις για άμεση πλήρωση της πιο κάτω θέσης:

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Προγραμματισμός Έργου
 • Οργάνωση των δραστηριοτήτων και εποπτείας του εργατικού δυναμικού
 • Οργάνωση και συντονισμός των υπεργολάβων
 • Έγκαιρη παραγγελία υλικών
 • Έλεγχος ποιότητας, διαχείρισης κόστους και επιμετρήσεις
 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών του υπό εκτέλεση έργου
 • Διαχείριση σχέδιου ασφάλειας και υγείας
 • Αναφορές προόδου

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικής Μηχανικής
 • Μέλος Ε.Τ.Ε.Κ. ή Τ.Ε.Ε.
 • Τουλάχιστον 3-5 χρόνια σχετικής εργασιακής εμπειρίας σε παρόμοια θέση
 • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Εξαίρετη γνώση Microsoft Office (MSProject, Word, Excel, Outlook)
 • Πολύ καλή χρήση του AutoCAD
 • Χρήση τοπογραφικών οργάνων (level, total station, gps)
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα

 

Απολαβές και Ωφελήματα:

 • Στον επιτυχή υποψήφιο θα προσφερθεί ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας
 • Προοπτικές καριέρας
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] με τίτλο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης.

293547

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Civil Engineers, jobs.