Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: September 25, 2019
 • Location cyprus, limassol
 • Experience Fresh
 • Position Others
 • Qualification Bachelor Degree
 • Gender Both
 • Industry for the position Construction
 • Company Andreas Yiannakas
Job Description

Περιγραφή θέσης εργασίας

 

Η εταιρεία Topomaster   λόγω ανάληψης νέων έργων στην Λεμεσό , δέχεται αιτήσεις για άμεση πλήρωση της πιο κάτω θέσης:

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Χαράξεις κατασκευαστικών  έργων με την χρήση εξοπλισμού  total station, level,  gps
 • Ετοιμασία σχεδίων χάραξης
 • Προγραμματισμός  Χαράξεων Έργου

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικής Μηχανικής
 • Μέλος Ε.Τ.Ε.Κ. ή Τ.Ε.Ε.
 • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Εξαίρετη γνώση Microsoft Office (MSProject, Word, Excel, Outlook)
 • Πολύ καλή χρήση του AutoCAD
 • Χρήση τοπογραφικών οργάνων (level, total station, gps)
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα

 

Απολαβές και Ωφελήματα:

 • Στον επιτυχή υποψήφιο θα προσφερθεί ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας
 • Προοπτικές καριέρας
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης και θα απαντηθούν όσες πληρούν τα στοιχεία. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected], αναφέροντας την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Civil Engineers, jobs.