Πολιτικός Μηχανικός

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: July 12, 2018
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Civil Engineering
  • Company MULTIPRO LTD
Job Description

Η MULTIPRO LTD, εργοληπτική εταιρεία Α’ κατηγορίας, επιθυμεί να προσλάβει μηχανικούς ως περιληπτικά αναφέρεται πιο κάτω:

  • Νέους πολιτικούς μηχανικούς που θα αναλάβουν καθήκοντα βοηθού εργοταξιάρχη σε οικοδομικά έργα.

Οι Ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό στο [email protected]

Για περαιτέρω πληροφορίες: Τηλ: 22442344 Κα. Κασπαρίδου