Πωλήσεις & εξυπηρέτηση πελατών

Job Overview

Καλύπτονται άμεσα τέσσερις θέσεις του τμήματος πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών μεγάλης εταιρείας στο κέντρο της Λευκωσίας, στο πλαίσιο επικοινωνιακής εκστρατείας του πελάτη της και επέκτασης των δραστηριοτήτων της.

Τα απαραίτητα προσόντα που χρειάζεται να έχεις είναι:

 • Ηλικία έως 30 ετών
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Επαγγελματική εμφάνιση
 • Άνεση στην επικοινωνία
 • Σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιθυμητές
 • Άμεση διαθεσιμότητα
 • Εμπειρία σε τομείς επικοινωνίας/διαφήμισης/προώθησης πωλήσεων θα εκτιμηθεί

Τι θα λάβεις από την εταιρεία:

 • Ευχάριστο περιβάλλον
 • Υψηλό πακέτο απολαβών και bonus
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Πιστοποιήσεις
 • Εκπαιδευτικά ταξίδια

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο [email protected] με κωδικό θέσης PE2.

Θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία με όλους τους υποψηφίους που θα αξιολογηθούν θετικά.

Η διαδικασία διέπετε από απόλυτη εχεμύθεια.

Company Information

Contact Us