Παιδαγωγός

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: February 13, 2018
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Education
  • Company Georgia Mountis
Job Description

Παιδαγωγός – Λευκωσία

Προσόντα:

  • Εκπαιδευμένη/ος Παιδαγωγός
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας

Προηγούμενη πείρα και συστατικές επιστολές απολύτως απαραίτητες.

Καθήκοντα:

  • Απογευματινή απασχόληση και φροντίδα τριών παιδιών ηλικίας 7, 5 και 3, σε οικία που βρίσκεται στο κέντρο της Λευκωσίας.

Ωράριο, μισθός και άλλοι όροι εργασίας θα συζητηθούν.

Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι αποταθούν στο τηλέφωνο 99-628351 και αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και συστατικές επιστολές στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]