Οινολόγος

Job Overview

  • Qualifications Bachelor Degree
  • Industry Wine and Spirits
  • Contact Email [email protected]

Πελάτες μας με συνεχή ανάπτυξη στη παραγωγή Οίνων και λοιπών οινικών προϊόντων,
ζητούν να προσλάβουν Οινολόγο για πλήρη απασχόληση
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο Οινολόγου ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Επιθυμητή μετεκπαίδευση και μεταπτυχιακές σπουδές στην οινολογία.
Γνώση σε θέματα Αμπελουργίας θα θεωρηθεί Πρόσθετο Προσόν
Απαραίτητη η εμπειρία στη οινοποίηση και στη παραγωγή οίνων τουλάχιστον επί πενταετία.
Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ.Αμοιβή βάσει προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν έως και την 12/12/2022, στο email : [email protected], τα παρακάτω δικαιολογητικά:
– βιογραφικό σημείωμα
– πτυχίο σπουδών
– πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος οινολόγου
– τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές και μετεκπαιδεύσεις
– πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ,με περιγραφή των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων.
( Τα δικαιολογητικά που θα καταθέτουν σε αντίγραφα πρέπει να είναι θεωρημένα ).
Μετά τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθούν ατομικές συνεντεύξεις των ενδιαφερομένων.
Η ανάληψη των καθηκόντων του Οινολόγου θα πρέπει να γίνει εντός του μηνός Ιανουαρίου 2023 .

Apply for this job
Email Me Jobs Like These
Showing 1–6 of 550 jobs

Contact Us