Οδηγός Βυτιοφόρου

Job Overview

Εταιρεία Πετρελαιοειδών ζητά να προσλάβει 2 οδηγούς βυτιοφόρου οχήματος, για εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρείας καθώς επίσης και τεχνική υποστήριξη του τμήματος. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στη Λάρνακα ενώ το βυτιοφόρο θα παραλαμβάνεται για έναρξη εργασιών από το Βασιλικό για τη μία θέση και από την Πάφο για τη δεύτερη.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Κάτοχος επαγγελματικής άδειας οδήγησης
 • Kάτοχος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια, ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας
 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές
 • Απολυτήριο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Άδεια χρήσης περονοφόρου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 Περιγραφή Θέσης:

 • Οδηγός Βυτιοφόρου
 • Εξυπηρέτηση πελατολογίου εταιρείας (τροφοδότηση και είσπραξη πελατών)
 • Ενίσχυση τεχνικού τμήματος όταν ζητηθεί για εγκατάσταση, μεταφορά και συντήρηση δεξαμενών υγραερίου.
 • Ανταπόκριση σε επείγοντα περιστατικά σε περιόδους εκτός των προκαθορισμένων ωρών εργασίας.
 • Τήρηση του Κώδικα Πρακτικής Υγραερίου και των κανονισμών Ασφάλειας και Υγείας
 • Τήρηση των διαδικασιών σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας της εταιρείας

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών και  ωφελημάτων αναλόγως προσόντων.

Υποβολή αιτήσεων

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  με τίτλο ‘Θέση – Οδηγός Βυτιοφόρου’ το αργότερο μέχρι 20.10.2021

Σημείωση:  Η υποβολή αίτησης εργοδότησης ή βιογραφικού σημειώματος για σκοπούς εργοδότησης δηλώνει την αποδοχή των όρων της Πολιτικής Απορρήτου της εταιρείας και παραχωρείτε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που υποβάλλονται για την προώθηση και εξέταση της αίτησης σας.

Apply for this job
Company Information

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies