Οδηγός Φορτηγού – CH & MAOURIS CO LTD

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: July 21, 2021
 • Apply Before: August 21, 2021
 • Location cyprus, nicosia
 • Industry for the position Furniture
 • Company CH & MAOURIS CO LTD
Job Description

Η εταιρεία Maouris Oikoset, με έδρα τη Λευκωσία, κορυφαία εταιρεία στον τομέα των επενδύσεων τοίχων και δαπέδων, ειδών υγιεινής, κουζίνών και τεχνικών λύσεων ζητά οδηγό για το τμήμα Logistics.

 

Καθήκοντα – Αρμοδιότητες

 • Διανομή υλικών βάση προγραμματισμένου ημερήσιου πλάνου
 • Έλεγχος υλικών πριν τη φόρτωση και κατά την παράδοση
 • Παράδοση και παραλαβή εγγράφων με τις απαραίτητες υπογραφές παράδοσης
 • Εισπράξεις κατά την παράδοση όπου αυτό απαιτείται
 • Παραλαβές Επιστροφών και ενημέρωση του λογιστηρίου
 • Παράδοση εισπράξεων και απαραίτητων εγγράφων στο λογιστήριο
 • Έλεγχοι οχήματος – Services/ΜΟΤ/Διαχείριση ταχογράφου

 

Προσόντα – Δεξιότητες

 • Επαγγελματική Άδεια Οδηγού (επιπέδου Α/Β)
 • Μεταφορές μεγάλου οχήματος με γερανό εκφόρτωσης
 • Ικανότητα χρήσης γερανού για εκφόρτωση υλικών από το όχημα
 • Χειρισμός περονοφόρου (Forklift) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Ακρίβεια στην τήρηση του προγράμματος παραδόσεων
 • Ευελιξία

Απολαβές και Ωφελήματα

Η εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών, 13ο μισθό & ταμείο προνοίας με την πάροδο έξι μηνών συνεργασίας.

Υποβολή αιτήσεων μέσω email στο [email protected]

321171

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Delivery Drivers, Drivers, jobs.