Οδηγός Φορτηγού

Job Overview

Λόγω επέκτασης των εργασιών μας αναζητούμε  εργοδότηση άτομο για τη θέση του/της Οδηγού Φορτηγού στη Λάρνακα.

 

Καθήκοντα:

  • Μεταφορά προϊόντων

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Επαγγελματική Άδεια οδήγησης

Απαραίτητα Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

  • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας
  • Συνέπεια και πειθαρχία
  • Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας με άλλα άτομα

Απολαβές και Ωφελήματα:

  • Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων
  • 13ο μισθό, Κοινωνικές Ασφαλίσεις
  • Άριστο περιβάλλον εργασίας

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα προς στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kokita.com.cy

 

Apply for this job
Company Information

Contact Us