Οδηγός – ΦΑΝΟΣ Ν. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ Δ.Ε. Λτδ

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: May 25, 2021
  • Apply Before: June 25, 2021
  • Location cyprus, nicosia
  • Experience 2 Years
  • Position Others
  • Gender Male
  • Industry for the position Wholesale
  • Contact Person Maria Xichilou
  • Company ΦΑΝΟΣ Ν. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ Δ.Ε. Λτδ
Job Description

Οδηγός

Η εταιρεία Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ, ζητά να προσλάβει Οδηγό για το Κέντρο Διανομής της εταιρείας στη Λευκωσία.

Κύρια Καθήκοντα

•Παράδοση εμπορευμάτων σε πελάτες Παγκύπρια

•Χειρισμός περονοφόρων οχημάτων εντός της αποθήκης

•Βοήθεια στην ετοιμασία παραγγελιών

Κύρια Προσόντα

•Απόφοιτος λυκείου ή τεχνικής σχολής

•Επαγγελματική άδεια φορτηγού.

•Καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.

•Εμπειρία στη χρήση περονοφόρου οχήματος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

•Η κατοχή κάρτας ηλεκτρονικού ταχογράφου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Απολαβές

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 15 Ιουνίου, στο [email protected] ή φαξ: 22431534 δηλώντας τη θέση. Παρακαλώ διαβάστε τη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Εργαζομένων προτού αποστείλετε την αίτηση σας.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Σημείωση

Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

 

309793

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Drivers, jobs.