ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Job Overview

Η εταιρεία PMMD Consulting ψάχνει εκ μέρους πελάτη της με έδρα την Λευκωσία να προσλάβει άτομο έμπειρο και δραστήριο για τη θέση Οδηγού Διανομής.

Προσόντα

 • Επαγγελματική άδεια οδήγησης φορτηγού
 • Καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και βασική της Αγγλικής
 • Ομαδικό πνεύμα και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών
 • Άδεια οδηγού Forklift θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Βασικά καθήκοντα

 • Παγκύπρια διανομή παραγγελιών
 • Συμμετοχή στον έλεγχο και φόρτωση παραγγελιών
 • Παραλαβή εισπράξεων και έκδοση αποδείξεων
 • Τακτοποίηση, καθαριότητα και τήρηση των νόμων Υγιεινής και Ασφάλειας
 • Άλλα συναφή καθήκοντα

Η εταιρεία παρέχει

 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας
 • Πενθήμερη εργασία
 • 13ο μισθό
 • 21 μέρες ετήσια άδεια

Oι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με την ένδειξη ‘Οδηγός Διανομής’ μέχρι τις 31 Ιανουαρίου στο [email protected] ή φαξ: 22026627.  Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Σημείωση: Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

Apply for this job

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies