Οδηγοί για Trailers – Salamis Tours Ltd

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: February 28, 2020
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Transportation
  • Company Salamis Lines Ltd
Job Description

Η Salamis Shipping Services Ltd ζητά να προσλάβει το πιο κάτω προσωπικό:

 

Οδηγούς για Trailers

  • Απαραίτητη επαγγελματική άδεια οδηγού
  • Προηγούμενη υπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια
  • Καθαρό μητρώο

Aπολαβές/Ωφελήματa

Ο μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, 13.5 μισθοί, ταμείο προνοίας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογραφικό τους στο email: [email protected]

Για  περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 99 536898

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Delivery Drivers, Drivers, jobs.