Νυχτερινός Receptionist – Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: July 9, 2020
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Consumer Services
  • Company Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα
Job Description

Ζητείται Νυχτερινός Receptionist στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία.

Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί ως προσόν.

Γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Παρακαλώ επικοινωνήστε στο 22-844000.’

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Customer Service, HORECA employees, Receptionist, jobs.