Νοσηλευτής για τη Στέγη Ηλικιωμένων

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: November 8, 2018
 • Location cyprus, limassol
 • Qualification Bachelor Degree
 • Industry for the position Hospitality
 • Company ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ 
Job Description

Το Σ.Κ.Ε Πελενδρίου ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη θέση νοσηλευτή για τη Στέγη Ηλικιωμένων.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πτυχίο Πανεπιστημίου στη Νοσηλευτική.
 • Κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος και εγγεγραμμένος νοσηλευτής στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου.
 • Πείρα σε προηγούμενη θέση με ανάλογα προσόντα.
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας στον γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με επικοινωνιακές δεξιότητες και πνεύμα ομαδικότητας.

Καθήκοντα:

 • Ευθύνη για τη σωστή λειτουργία της Στέγης Ηλικιωμένων.
 • Άμεση συνεργασία με τον γιατρό και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
 • Διαχείριση των έκτακτων περιστατικών.
 • Νοσηλευτικά καθήκοντα και καθήκοντα φροντιστή.

Πλεονεκτήματα:

 • Πείρα σε προηγούμενη Θέση με ανάλογα προσόντα αποτελεί πλεονέκτημα.
 • Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Δημόσια Διοίκηση ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ή σε παρεμφερές κλάδο αποτελεί πλεονέκτημα.
 • Κατοχή περισσότερων του ενός πλεονεκτήματος λειτουργεί συσσωρευτικά.

Η περίοδος εργοδότησης αρχίζει από 20/11/2018 που συμπεριλαμβάνει περίοδο δοκιμής ενός μηνός.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα Θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από την επιτροπή προσωπικού του ΣΚΕ. Σε περίπτωση πρόσληψης ο/η επιτυχών/ούσα Θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό υγείας, πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό βάσει του περί πρόληψης και καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας Νόμου 91(1)/2014, άρθρο 22(6).

Αιτήσεις στα Ελληνικά θα γίνονται δεκτές προσωπικά ή μέσω ταχυδρομείου μέχρι τις 14/11/2018 και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΣΚΕ και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως τις 13/11/2018 και ώρα 24:00.

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.