Νοσηλευτικό Προσωπικό – Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: March 17, 2020
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Hospital & Health Care
  • Contact Person Άρτεμις Τσιβιτανίδου
  • Company Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
Job Description

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη Νοσηλευτών/τριών σε έκτακτη βάση.

Το Σχέδιο Υπηρεσίας, καθώς και τα κριτήρια επιλογής βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Κέντρου
http://www.bococ.org.cy/el/taxonomy/term/20

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Άρτεμις Τσιβιτανίδου, Τομεάρχη, τηλ. 22847300,
[email protected]

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου ή στην πιο κάτω διεύθυνση:

Γενικό Διευθυντή
Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
Λεωφόρος Ακροπόλεως 32
2006 Στρόβολος, Λευκωσία
Φαξ: 22511870

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη 2 Απριλίου 2020.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Nurses, jobs.