Νοσηλευτικό Προσωπικό

Job Overview

  • Qualifications Associate Degree, Bachelor Degree
  • Position Other
  • Experience Fresh
  • Contact Person Andros Antoniades
  • Contact Email [email protected]
Το Αρεταίειο Νοσοκομείο ζητά νοσηλευτικό προσωπικό σε όλους τους Νοσηλευτικούς θαλάμους (Παθολογικό, Χειρουργικό, Γυναικολογικό, Χειρουργεία και Εντατική) στη βάση πλήρους απασχόλησης.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο Νοσηλευτικής
Εγγεγραμμένος/η στο μητρώο νοσηλευτών Κύπρου
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Προϋπηρεσία
Γνώση Η/Υ
Γνώση Αγγλικής γλώσσας
Ευχάριστη προσωπικότητα
Ομαδικό πνεύμα
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
Άριστο εργασιακό περιβάλλον
Συνεχή εκπαίδευση
Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης
Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών 13ος / ταμείο προνοίας
Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: [email protected] Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 22 200625. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρελθόν δε θα ληφθούν υπόψη.
Apply for this job
Company Information

Contact Us

Subscribe to our newsletter