Κενές θέσεις Νηπιαγωγών – Α΄ Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Γερίου – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: July 10, 2020
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ Α΄ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ

Ο Σύνδεσμος Γονέων Α΄ Δημόσιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Γερίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων ως εξής:

  • Μία (1) θέση Νηπιαγωγού για πλήρη απασχόληση (35 ώρες την εβδομάδα με Συμβόλαιο) για το Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Γερίου. Ωράριο Εργασίας 7:30-14:30. Συμβόλαιο ενός έτους με προοπτική ανανέωσης για περισσότερα χρόνια.
  • Μία (1) θέση Νηπιαγωγού για πλήρη απασχόληση (25 ώρες την εβδομάδα με Συμβόλαιο) για τον Απογευματινό Παιδοκομικό Σταθμό Γερίου. Ωράριο Εργασίας 13:00-18:00. Συμβόλαιο ενός έτους με προοπτική ανανέωσης για περισσότερα χρόνια.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες για τις θέσεις Νηπιαγωγού, πρέπει να είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακού Διπλώματος / Πτυχίου Νηπιαγωγού.

Για πληροφορίες, τηλ. 99499486.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Γερίου, από Δευτέρα, 27 Ιουλίου μέχρι Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020 στις 14:00.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, Teachers, jobs.