Μηχανολόγος Μηχανικός

Full Time
  • Post Date: June 14, 2018
  • Location cyprus, nicosia
  • Experience 5 Years
  • Qualification Bachelor Degree
  • Industry for the position Mechanical or Industrial Engineering
  • Company Georghiou & Zembylas Partners
Job Description

Το Γραφείο μας με πείρα πέραν των 30 χρόνων στον τομέα της Μελέτης και Επίβλεψης Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ζητά για άμεση πρόσληψη:

1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ – ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ – (ΘΕΣΗ Μ1)

με τουλάχιστον 5 χρόνια πείρα στην Μελέτη & Επίβλεψη Μηχανολογικών υπηρεσιών κτηρίων, απόφοιτο/η πανεπ/μίου εγγεγραμμένο/η στο ΕΤΕΚ, με οργανωτικές ικανότητες και άριστες γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και σχεδιαστικών προγραμμάτων

^ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ^ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

-Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια-

αποστείλατε CV στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] μέχρι 19.6.18