Μηχανολόγοι Μηχανικοί

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: May 16, 2018
  • Location cyprus, nicosia
  • Experience 2 Years
  • Industry for the position Mechanical or Industrial Engineering
  • Company ELIOFOTOU ZINIERIS STASIS MELTEC L.L.C
Job Description

Ζητούνται για απασχόληση στο Γραφείο Συμβούλων Μηχανικών ELIOFOTOU ZINIERIS STASIS MELTEC L.L.C:

  •  Μηχανολόγοι Μηχανικοί

Τομείς στους οποίους αναζητείται εμπειρία:

  • Σχεδιασμός/Μελέτη ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών υπηρεσιών σε κτίρια
  • Επίβλεψη ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
  • Ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Οι υποψήφιοι να είναι μέλη του ΕΤΕΚ και να έχουν τουλάχιστον 2-ετή πείρα

  • Γραμματέας-Λογιστής

Σχετική εμπειρία με καθήκοντα γραμματειακά, τήρηση λογιστικών βιβλίων και μισθοδοσία Μισθός ανάλογα με την πείρα.

Αιτήσεις να υποβληθούν στην διεύθυνση [email protected]