Μηχανολόγοι Μηχανικοί

Full Time
 • Post Date: May 16, 2018
 • Apply Before: June 16, 2018
 • Location cyprus, nicosia
 • Experience 2 Years
 • Industry for the position Mechanical or Industrial Engineering
 • Company ELIOFOTOU ZINIERIS STASIS MELTEC L.L.C
Job Description

Ζητούνται για απασχόληση στο Γραφείο Συμβούλων Μηχανικών ELIOFOTOU ZINIERIS STASIS MELTEC L.L.C:

 •  Μηχανολόγοι Μηχανικοί

Τομείς στους οποίους αναζητείται εμπειρία:

 • Σχεδιασμός/Μελέτη ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών υπηρεσιών σε κτίρια
 • Επίβλεψη ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Οι υποψήφιοι να είναι μέλη του ΕΤΕΚ και να έχουν τουλάχιστον 2-ετή πείρα

 • Γραμματέας-Λογιστής

Σχετική εμπειρία με καθήκοντα γραμματειακά, τήρηση λογιστικών βιβλίων και μισθοδοσία Μισθός ανάλογα με την πείρα.

Αιτήσεις να υποβληθούν στην διεύθυνση [email protected]