Μηχανικός Συντήρησης – Επιδιορθώσης Οχημάτων & Μηχανημάτων

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: April 15, 2019
 • Apply Before: May 15, 2019
 • Location cyprus, nicosia
 • Industry for the position Construction
 • Company Lois Builders
Job Description

Η εταιρεία LOIS Builders μια από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Κύπρο και το εξωτερικό, συνεχίζει την ανάπτυξη της, αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση σημαντικών έργων της αγοράς (οικοδομικά και τεχνικά έργα) τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών συμφερόντων. Η LOIS Builders, ενδυναμώνοντας τη παρουσία, διατηρώντας και βελτιώνοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη στελέχωση από κατάλληλα και ικανά άτομα, δέχεται αιτήσεις για άμεση πλήρωση της πιο κάτω θέσης :

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Συντήρηση και επιδιόρθωση οχημάτων και μηχανημάτων
 • Διάγνωση, αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων.
 • Καθημερινή επιθεώρηση όλων τον οχημάτων και μηχανημάτων – εξοπλισμό για συντήρηση, ελαττώματα ή απαιτούμενες επισκευές
 • Καταγραφή όλων τον απαραίτητων πληροφοριών και διατήρηση αρχείου σχετικά με τη συντήρηση ή επισκευή στις κάρτες οχημάτων και μηχανημάτων / εξοπλισμού που έχει η εταιρεία
 • Διατήρηση ελέγχου μέσω της καταγραφής για τα οχήματα και μηχανήματα / εξοπλισμό και τα ανταλλακτικά ( αναλώσιμα )
 • Βοήθεια στην παραγγελία ανταλλακτικών, αναλωσίμων και άλλων

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απόφοιτος/η Τεχνικής Σχολής στον κλάδο της μηχανικής αυτοκινήτων. Πτυχίο σε ανάλογη σχολή θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Τουλάχιστον 8 χρόνια εμπειρία σε θέση συντήρησης και επιδιόρθωσης μικρής και μεσαίας κατηγορίας οχημάτων – μηχανημάτων.
 • Εμπειρία σε διάγνωση – επιδιόρθωση βλαβών υδραυλικών συστημάτων και συστημάτων μετάδοσης κίνησης (μηχανήματα).
 • Ικανότητα χρήσης διαγνωστικών εργαλείων.
 • Ικανότητα διάγνωσης – επιδιόρθωσης ηλεκτρικών βλαβών.
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας και ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 25 Απριλίου 2019 με στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης.