ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (SALES ENGINEER) – ΜΠ/04/2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Vacancies on Behalf of Our Clients-KPMG Limited

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: April 9, 2021
  • Location cyprus, nicosia
  • Experience 3 Years
  • Position Others
  • Industry for the position Oil & Energy
  • Company Vacancies on Behalf of Our Clients-KPMG Limited
Job Description

Περιγραφή Εταιρείας:

Εκ μέρους πελάτη μας, Πολυεθνικής Εταιρίας η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των Πετρελαιοειδών στην Κύπρο, με τη μητρική εταιρεία στο εξωτερικό, επιθυμούμε να εντοπίσουμε δυναμικό και φιλόδοξο άτομο για την πλήρωση της θέσης του/της Μηχανικού Πωλήσεων, με έδρα τη Λευκωσία.

Καθήκοντα Θέσης:

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα έχει την ευθύνη της διαχείρισης θεμάτων Λιανικών πωλήσεων που αφορούν το δίκτυο των εμπορικών πελατών Παγκύπρια. Πιο συγκεκριμένα, ο/η κάτοχος της θέσης θα έχει την ευθύνη της αξιολόγησης αναγκών των πελατών και της μετατροπής των αναγκών σε ευκαιρίες πώλησης προϊόντων, καθώς επίσης και της συνεχής ενημέρωσης και προώθησης των προϊόντων της εταιρείας. Επιπρόσθετα, ο/η κάτοχος της θέσης θα έχει την ευθύνη της έρευνας και της αξιολόγησης του ανταγωνισμού και της αγοράς, της προετοιμασίας οικονομικών προσφορών βάσει αναγκών των πελατών και του πιστωτικού ελέγχου των πελατών. Τέλος, ο/η κάτοχος της θέσης θα έχει την ευθύνη της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης πελατών μέσω της άμεσης και αποδοτικής εξυπηρέτησης τυχόν προβλημάτων ή/και παραπόνων.

Προσόντα:

Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού (Mechanical Engineering) ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Electronical Engineering)

Μεταπτυχιακό σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA), Μάρκετινγκ, ή Engineering Management θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

2 – 4 χρόνια πείρα σε θέματα πωλήσεων ή/και μηχανολογίας

Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή επικοινωνία)

Άριστη γνώση και εξοικείωση στους Η/Υ (Κεντρικό Σύστημα και MS Office Suite)

 

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

Πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες

Πελατοκεντρική προσέγγιση

Ανεπτυγμένη κριτική και αναλυτική ικανότητα

Μεθοδική αντιμετώπιση εργασίας

Δημιουργικότητα και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών

Ομαδικότητα και συνεργασία

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

 

Απολαβές και Ωφελήματα:

Η Εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 23 Aπριλίου 2021.

Μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές.

 

Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρωπίνου Δυναμικού

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την θέση και την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο εδώ.

303177

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Electrical Engineers, Mechanical Engineers, jobs.