Μηχανικός Εργοταξίου

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Permanent
 • Post Date: February 11, 2019
 • Location cyprus,
 • Experience 5 Years
 • Qualification Bachelor Degree
 • Industry for the position Civil Engineering
 • Company Ν. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
Job Description

Η Εταιρεία Ν. Γαβριήλ & Υιοί Λτδ ζητά να προσλάβει προσωπικό για την πλήρωση της πιο κάτω θέσης:

 

Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου με σχετική πείρα άνω των 5 ετών

 

Προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
 • Μέλος ΕΤΕΚ
 • Χρήση τοπογραφικών οργάνων (level, total station, κτλ)
 • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώσεις Η/Υ (Μs Project,AutoCAD, Excel. Word, Outlook)

 

Καθήκοντα:

 • Επίβλεψη Έργων
 • Επιμετρήσεις – Κοστολoγήσεις
 • Προγραμματισμός – Συντονισμός εργασιών
 • Επίβλεψη, εφαρμογή και έλεγχο των κανονισμών ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο

 

Προσφέρονται:

 • Υψηλές απολαβές αναλόγως προσόντων και πείρας
 • Προοπτικές καριέρας
 • Ευχάριστο περιβάλλον

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email:[email protected]