ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ – Ν. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Permanent
 • Post Date: June 19, 2020
 • Location cyprus, nicosia
 • Qualification Bachelor Degree
 • Company Ν. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
Job Description

Περιγραφή θέσης εργασίας

Η Εταιρεία Ν. Γαβριήλ & Υιοί Λτδ, που δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα, δέχεται αιτήσεις για άμεση πλήρωση της πιο κάτω θέσης:

 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Επιμέτρηση – Κοστολόγηση εργασιών
 • Αξιολόγηση προσφορών υπεργολάβων / προμηθευτών
 • Ετοιμασία συμβολαίων υπεργολάβων / προμηθευτών
 • Ετοιμασία επιστολογραφίας
 • Συμμετοχή στην μελέτη και ετοιμασία προσφορών
 • Συμμετοχή στην ετοιμασία πιστοποιητικών πληρωμής Εργολάβου ή/και υπεργολάβων / προμηθευτών

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απόφοιτοι με Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Επιμετρητή Ποσοτήτων
 • Μέλος Ε.Τ.Ε.Κ. ή Τ.Ε.Ε.
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια σχετικής εργασιακής εμπειρίας σε παρόμοια θέση
 • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Εξαίρετη γνώση Microsoft Office (MSProject, Word, Excel, Outlook)
 • Πολύ καλή χρήση του AutoCAD
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα

Απολαβές και Ωφελήματα:

 • Στον/η επιτυχή υποψήφιο/α θα προσφερθεί υψηλό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας
 • Προοπτικές καριέρας
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Ωράριο Εργασίας:

Καθημερινά 8:00-16:00

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] με τίτλο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΩΝ.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Civil Engineers, jobs.