Μάγειρας

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Part Time
 • Post Date: March 13, 2018
 • Location cyprus, larnaca
 • Qualification Diploma
 • Industry for the position Hospital & Health Care
 • Company Κέντρου Ενηλίκων ΑΜΕΑ Ιασόνειο - Χρώματα Ζωής
Job Description

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ενηλίκων ΑΜΕΑ «Ιασόνειο – Χρώματα Ζωής» δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Μάγειρα για μερική απασχόληση.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Ηλικία από 18 – 50 ετών
 • Κάτοχος απολυτηρίου Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
 • Πιστοποιητικά:

-Υγείας

-Λευκού Ποινικού Μητρώου

-Πιστοποιητικό περί πρόληψης και καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

(Νόμος 91(Ι)/2014, Άρθρο 22(6))

 • Εχεμύθεια, υπομονή, αποδοτικότητα

Επιπρόσθετα προσόντα

 • Δίπλωμα μάγειρα
 • Δίπλωμα οδήγησης

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΥΘΥΝΕΣ

1.Πλύσιμο τροφίμων, προετοιμασία και παράθεση γευμάτων για τα ΑΜΕΑ του Κέντρου έπειτα από οδηγίες της διεύθυνσης

2.Δημιουργία λίστας αγορών τροφίμων/επισήμανση αναγκών εξοπλισμού κουζίνας

3.Καθαρισμό μαγειρικών σκευών κι εξοπλισμού κουζίνας

4.Αγορά, συντήρηση και αποθήκευση τροφίμων

5.Υπεύθυνος για τον εξοπλισμό κουζίνας

6.Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων θεωρηθούν από την διεύθυνση ότι συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου

7.Υπηρεσία εκτός του σύνηθες ωραρίου για συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις κλπ όταν διοργανώνονται εντός του Κέντρου και συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Κέντρου

Μισθός Αναλόγως

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 23 Μαρτίου,2018. Για πληροφορίες κι έντυπα αιτήσεων αποτείνεστε στο Αρχιτεκτονικό Γραφείο Ροζίτας Κοντεάτη – Academia Center Γραφείο 501, 5ος Όροφος από τις 9:00 – 13:00. Τηλ: 24 659370 και 99 345501