Λογιστή

Job Overview

Εταιρεία που ασχολείται στον Ναυτιλιακό και Εμπορικό τομέα στη Λεμεσό ζητά να προσλάβει Λογιστή με πείρα στον τομέα της πέραν των 5 ετών.

Δίπλωμα Λογιστικής HIGHER.

Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Μισθός αναλόγως προσόντων.

Παρακαλώ να σταλεί Βιογραφικό του αιτητή στη πιο κάτω διεύθυνση:

[email protected]

 

Company Information

Contact Us

Subscribe to our newsletter