Λογιστής/Λογίστρια

Job Overview

 • Qualifications Certificate, Diploma
 • Industry Accounting
 • Experience 5 Years
 • Contact Email [email protected]

Όμιλος εταιρειών στη Λεμεσό ζητά να προσλάβει άμεσα  άτομο με πείρα στη θέση του Λογιστή/Λογίστριας για πλήρη απασχόληση.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες:

 • Έκδοση τιμολογίων και διαχείριση πληρωμών
 • Ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων και ΦΠΑ
 • Παρακολούθηση τραπεζικών συναλλαγών
 • Οικονομική διαχείριση έργων του Ομίλου
 • Άλλα λογιστικά καθήκοντα αναλόγως αναγκών

Προσόντα:

 • Πτυχιούχος Λογιστικής Higher LCCI ή CAT
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών.
 • Πολύ καλή γνώση Ms Office (Word, Excel)
 • Γνώση / Εξοικείωση με λογιστικά προγράμματα
 • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Ομαδικό πνεύμα, οργανωτική δεξιότητα και εργατικότητα

Ωράριο εργασίας : Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 13:00  13:30 – 17:30

Ελκυστικό πακέτο απολαβών.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email [email protected]

Apply for this job
Company Information

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies