ΛΟΓΙΣΤΗΣ / ACCOUNTANT

Job Overview

Ο Ελεγκτικός οίκος Odysseos Chartered Certified Accountants ζητά να προσλάβει Λογιστή / Λογίστρια πλήρους απασχόλησης για τα γραφείο του στην Λεμεσό.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Γνώσεις Λογιστικής
 • Γνώση Microsoft Excel
 • Επαρκής γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Προηγουμένη πείρα και γνώση λογιστικού προγράμματος θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.
Καθήκοντα:
 • Τήρηση λογιστικών αρχείων στο λογιστικό πρόγραμμα.
 • Προετοιμασία αρχείων ελέγχου.
 • Προετοιμασία και υποβολή δήλωσης ΦΠΑ και VIES

Παρακαλούμε όπως τα βιογραφικά αποστέλλονται στο [email protected]

Θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια.


Odysseos Chartered Certified Accountants is looking to hire a full-time Accountant for its Limassol office.

Qualifications:

 • Accounting Knowledge
 • Knowledge of Microsoft Excel
 • Adequate knowledge of English language
 • Previous experience and knowledge of accounting software will be considered as additional qualifications.
Duties:
 • Accounting records for local/international clients.
 • Preparation of Audit file.
 • Preparation and submission of VAT and VIES reports.

Please send your CV to [email protected] 

All applications will be treated with utmost confidentiality.

Apply for this job
Company Information

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies