Λογιστηρίου / Τμήμα Πωλήσεων – ANOSIS LIMITED

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: September 7, 2020
 • Apply Before: October 7, 2020
 • Location cyprus, nicosia
 • Industry for the position Business Supplies and Equipment
 • Company ANOSIS LIMITED
Job Description

Βασικά καθήκοντα

 •  Οργάνωση, αρχειοθέτηση και λειτουργία λογιστηρίου.
 • Συμφωνία υπολοίπων πελατών ,προμηθευτών τράπεζας.
 • Καταγραφή, καταχώρηση παραγγελιών και έκδοση τιμολογίων/δελτίων αποστολής.

Προσόντα

 • Επίπεδο  Higher ή  Intermediate
 • Εξαιρετική γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς επίσης και των Microsoft Word, Excel, Outlook
 • Καλή γνώση της Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας (Γραπτής και Προφορικής)
 • Οργανωτικές, μεθοδικές και διαχειριστικές ικανότητες
 • Ευχάριστη και ευγενική προσωπικότητα

Επιπρόσθετα προσόντα   

 • Εργασιακή πείρα σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 1 έτους

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

ANOSIS LIMITED
Βιοτεχνική Περιοχή Ορμήδειας
7530 Ορμήδεια
Τηλ. 24828246 E- mail: [email protected]

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Accountants, jobs.