Λογιστήριο

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: September 28, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Experience 1 Year
  • Position Officer
  • Qualification Diploma
  • Gender Both
  • Industry for the position Accounting
  • Company Parker Randall Ltd
Job Description

Εκ μέρους πελάτη μας, που εδρεύει στην επαρχία Λευκωσίας, δεχόμαστε αιτήσεις για την πλήρωση της πιο πάνω θέσης:-

Καθήκοντα

•Καταχώρηση και διεκπεραίωση λογιστικών πράξεων και εργασιών λογιστηρίου

•Τήρηση και συμφιλίωση τραπεζικών λογαριασμών και πιστωτών

•Ετοιμασία μισθοδοσίας

•Καταχώρηση / αρχειοθέτηση εγγράφων και τήρηση αρχείων

•Ετοιμασία προσφορών

•Εκτέλεση γενικών γραφειακών καθηκόντων που δυνατόν να ανατίθενται

Απαιτούμενα προσόντα

•Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση

•Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

•Γνώσεις χρήσης Η/Υ και λογιστικών προγραμμάτων

•Πιστοποιητικό επιτυχίας στις εξετάσεις Λογιστικής Ανωτέρου Επιπέδου (ΗΙGHER) του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή Δίπλωμα Λογιστικής C.A.T ( Certified Accounting Technician ) θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων.

Για προσωπική συνέντευξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με:

Κα Αγγέλα Μπάκα στο 22253530 και να αποστείλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα προς :

Parker Randall Ltd:- Φαξ: 22253550 E-mail: [email protected]

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικότητας. Η Εταιρεία θα ανταποκριθεί μόνο προς τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη.