Λογιστή

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: May 15, 2019
 • Location cyprus, nicosia
 • Industry for the position Accounting
 • Company EpidosisCY
Job Description

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λογιστική εταιρεία – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων με γραφεία στην Κύπρο και στο εξωτερικό ζητά Λογιστή για θέση πλήρους απασχόλησης στη Λευκωσία

Καθήκοντα :

 • Καταχώρηση παραστατικών
 • Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ
 • Υποβολή και προετοιμασία ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
 • Κατάρτηση ισολογισμού
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Εμπειρία σε τήρηση βιβλίων, σε Εθνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Γνώσεις μισθοδοσίας – εργατικών θεμάτων
 • INTRASTAT, VIES, δηλώσεις εταιρειών και ιδιωτών
 • Γνώση υπολογιστών και προγραμμάτων λογιστικής
 • Γνώση Αγγλικών

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Καλός Μισθός
 • Ασφάλιση

——————————————————————

DESCRIPTION

Accounting Office – Business Consultants with offices in Cyprus and abroad are looking to appoint an Accountant on a full time working day with working place Nicosia.

TASKS:

 • Posting documents
 • Submit VAT statement
 • Submission and preparation of annual financial statements
 • Education balance sheet
 • Payroll calculation

OUR REQUIREMENTS:

 • Experience in accounting of primary and secondary documents and knowledge of the national and international standards
 • Knowledge of Payroll – labor and legal issues
 • INTRASTAT, VIES, filing Annual Tax Return of companies and individuals
 • Knowledge in the use of computers and accounting programs
 • Fluency in English

 

WE OFFER:

 • An attractive salary
 • Insurances