Λογιστές

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: November 6, 2017
  • Location cyprus, nicosia
  • Experience 3 Years
  • Industry for the position Accounting
  • Company Α.Γ.ΕΩΡΓΙΟΥ ΛΤΔ
Job Description

Από το ελεγκτικό Γραφείο Α.Γ. Γεωργίου Λτδ ζητούνται άτομα για πλήρωση της πιο κάτω θέσης, στη Λευκωσία:

Λογιστές

Οι αιτητές πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Λογιστικής και να διαθέτουν τουλάχιστον τρία χρόνια πείρα στον συγκεκριμένο τομέα.

Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας.

Ωράριο: 08:00-13:00, 13:30-16:30.

Πληροφορίες/αιτήσεις: Τηλ. 22769100, Φαξ. 22769101 Email: [email protected]

www.aggeorghiou.com.cy