Λειτουργός Υποστήριξης Πελατών – G.A.I. PAPANICOLAOU BLINDS LTD

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: June 23, 2020
 • Location cyprus, nicosia
 • Industry for the position Business Supplies and Equipment
 • Contact Person ANDREAS ANDREOU
 • Company G.A.I. PAPANICOLAOU BLINDS LTD
Job Description

Έχει την ευθύνη για την οργάνωση γραφείου, υποστήριξη Διευθυντικής Ομάδας, Διαχείριση Τηλεφωνικών κλήσεων, Αρχειοθέτηση, Καταχώρηση δεδομένων στο ηλεκτρονικό σύστημα.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Άριστη ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
 • Προγραμματισμός και Οργάνωση
 • Επαγγελματισμός
 • Ποιότητα Εργασίας

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (word, excel, Power Point)
 • Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί σαν επιπρόσθετο προσόν

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Υποστήριξη στη Διευθυντική Ομάδα
 • Διαχείριση Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων
 • Υποδοχή και Τηλεφωνική Υποστήριξη Πελατών
 • Διαχείριση Τηλεφωνικού Συστήματος
 • Προσφορές
 • Παραγγελίες Αναλώσιμων ειδών
 • Γενικά Γραφειακά Καθήκοντα

ΑΠΟΛΑΒΕΣ:

Αποδοχές αναλόγως προσόντων και πείρας

Ευχάριστο περιβάλλον εργασία

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Customer Service, jobs.